Nyanställningsundersökning

//Nyanställningsundersökning
Nyanställningsundersökning 2018-02-07T14:16:54+00:00

Nyanställningsundersökning

Aros Hälsoteam hjälper dig som arbetsgivare att upptäcka ev signaler som kan leda till hälsobesvär hos den tilltänkte medarbetaren. Undersökningen bör genomföras innan anställning av ny personal, där syftet är att se om det föreligger några medicinska hinder för en anställning.

Nyanställningsundersökningen utförs av vår företagssköterska och konsulteras företagsläkare vid behov. Förutom de prover och tester som sköterskan tar, så kan undersökningen med fördel kompletteras med vår fyskoll och konditionstest för att få en så heltäckande bild som möjligt av den anställde. Även drogtest kan utföras.

Hör av dig till oss så tar vi fram det paket som passar ditt företag.

Kontakta oss

Vår personal

Eddie Lanza
Eddie LanzaVD
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-175 36 75
Epost: eddie@aroshalsoteam.se
Eleonor Neitzert
Eleonor NeitzertVerksamhetschef
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-467 37 13
Epost: eleonor@aroshalsoteam.se
Eva Högberg
Eva HögbergFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: eva@aroshalsoteam.se
Ingela Carlsson
Ingela CarlssonFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: ingela@aroshalsoteam.se
Helena Biro Anderssion
Helena Biro AnderssionFöretagsläkare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Eva Holmkvist
Eva HolmkvistArbetsterapeut
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Jenny Möller
Jenny MöllerHälsoutvecklare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: jenny@aroshalsoteam.se
Gunnar Ganse
Gunnar GanseLeg. psykolog / Leg. Psykoterapeuet
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se