Ergonomi

Ergonomi 2018-02-07T14:14:59+00:00

Arbetsförmågebedömning

Att lära sig använda och belasta kroppen utefter de förutsättningar som finns, gör att du kan minska och/eller eliminera risker för skada. Detta gäller såväl skärmarbete som kroppsarbete.

Att också lära sig anpassa miljön och arbetsplatsen till din kropp är avgörande för att motverka framtida problem.

Detta innebär att hänsyn ska tas till hur individen belastar rent fysiskt vid lyft men även vilken hållning denne har vid sittande och stående skärmarbete. Till detta kommer också den rent tekniska arbetsmiljön såsom ljud, ljus, klimat, inställningar av utrustning.

Varje människa är unik, vilket ställer stora krav på ergonomernas kunskaper.

Vi har en mycket välmeriterad ekonom med lång och bred erfarenhet. Vi utför arbetsplatsbesök och återkopplar till arbetsgivaren med en rapport som ger konkreta förslag på åtgärder. Vi håller också utbildningar där hela personalen samtidigt kan ta del av kunskapen.

Kontakta oss

Vår personal

Eddie Lanza
Eddie LanzaVD
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-175 36 75
Epost: eddie@aroshalsoteam.se
Eleonor Neitzert
Eleonor NeitzertVerksamhetschef
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-467 37 13
Epost: eleonor@aroshalsoteam.se
Eva Högberg
Eva HögbergFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: eva@aroshalsoteam.se
Ingela Carlsson
Ingela CarlssonFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: ingela@aroshalsoteam.se
Helena Biro Anderssion
Helena Biro AnderssionFöretagsläkare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Eva Holmkvist
Eva HolmkvistArbetsterapeut
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Jenny Möller
Jenny MöllerHälsoutvecklare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: jenny@aroshalsoteam.se
Gunnar Ganse
Gunnar GanseLeg. psykolog / Leg. Psykoterapeuet
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se