Loading...
Hem 2022-09-29T14:32:03+00:00

Aros Hälsoteam finner ni på natursköna Lillåudden i Västerås

Farledsgatan 5 & Energigatan 3 B

Söker ni naprapat i Västerås? Välkomna till Västerås största och mest erfarna Naprapatteam. Vi hjälper dig att förhindra framtida besvär, behandla akut uppkomna besvär och rehabilitera långt gångna besvär.  Alla smärtor och rörelsebegränsningar i muskler och leder kan vi behandla.

Hitta hit

Varför Aros Hälsoteam?

Vår personal och våra samarbetspartners är välutbildade, kunniga och har en lång och gedigen yrkeserfarenhet. Vi har en helhetssyn som inkluderar både arbetsliv och fritid. Därigenom får vi en komplett bild för hälsobefrämjande åtgärder. Vi bygger vår företagshälsovård på: kvalitet, professionalism och effektivitet. Hos oss ska den anställde och företaget känna sig maximalt omhändertagna. Vi är flexibla och skräddarsyr tjänsterna för Era specifika behov. Vårt främsta mål är att förhindra och /eller eliminera arbetsrelaterade orsaker till ohälsa hos både individ och organisation.
Kontakta oss

Hälsa & rehabilitering

Bra omhändertagande vid ohälsa och snabb återgång till arbete.
 • Sjuk- och friskanmälan
 • Hälsokollen – med uppföljande coachsamtal
 • Kroppsanalyser
 • Företagsanpassad gruppträning
 • Rehabeliteringsprogram

Arbetsmiljö

Identifiera riskfaktorer och tidiga signaler på ohälsa, förbättra er arbetsmiljö.
 • Genomgång av arbetsmiljön
 • Ta fram arbetsmiljömål
 • Följa upp målen
 • Arbetsmiljöundersökningar
 • Fysiska skyddsronder
 • Medarbetarundersökningar

Organisation

Strategiskt övergripande arbete. Påverkar hela eller större delar av organisationen.
 • Arbetsmiljöorganisation
 • Centrala mål och uppföljning
 • Rehabiliteringsprocess
 • Krisorganisation
 • Utbildningar

Löpande utveckling

Ta hand om och utveckla individens hälsa. Nå framgång i er verksamhet.
 • Naprapati
 • Massage
 • Bassängträning
 • Livscoaching/ Hälsocoaching
 • Ergonomisk rådgivning
 • Kostrådgivning
 • Stresshantering