Medicinska kontroller

//Medicinska kontroller
Medicinska kontroller 2018-02-07T14:17:07+00:00

Medicinska kontroller

Aros Hälsoteam hjälper ditt företag med att utföra rätt medicinsk kontroll via företagssköterska eller företagsläkare.

Kontrollerna är lagstadgade vilket innebär att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda en medicinsk kontroll om det finns risk för ohälsa.

  • Skyddar medarbetarna och förebygger skador
  • Synliggör risker på en arbetsplats
  • Kan ge en tidig upptäckt av ohälsa i arbetsmiljön
  • Ger svar på om den anställde har tillräcklig fysisk och/eller psykisk arbetsförmåga
  • Ger information till den anställde om riskerna i arbetet och hur de undviks.
Kontakta oss

Vår personal

Eddie Lanza
Eddie LanzaVD
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-175 36 75
Epost: eddie@aroshalsoteam.se
Eleonor Neitzert
Eleonor NeitzertVerksamhetschef
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-467 37 13
Epost: eleonor@aroshalsoteam.se
Eva Högberg
Eva HögbergFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: eva@aroshalsoteam.se
Ingela Carlsson
Ingela CarlssonFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: ingela@aroshalsoteam.se
Helena Biro Anderssion
Helena Biro AnderssionFöretagsläkare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Eva Holmkvist
Eva HolmkvistArbetsterapeut
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Jenny Möller
Jenny MöllerHälsoutvecklare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: jenny@aroshalsoteam.se
Gunnar Ganse
Gunnar GanseLeg. psykolog / Leg. Psykoterapeuet
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se