Konditionstest

//Konditionstest
Konditionstest 2018-02-07T14:15:23+00:00

Konditionstest

Regelbunden fysisk aktivitet påverkar hela kroppen, både psykiskt och fysiskt samt ökar den allmänna livskvaliteten. Du får en förbättrad funktion av alla vävnader, där också hjärnan påverkas och förbättrar koncentrationen och minne samt minskar stressen. Därför är en god kondition viktig och gör att du presterar bättre i ditt arbete.

För att mäta konditionen hos medarbetaren använder vi oss utav Åstrands cykelergometertest, som är enkelt, tidseffektivt och innebär en låg risk för individen. Detta är ett submaximalt test, där vi beräknar din maximala syreupptagning (VO2-max) utifrån pulsen som mäts under testet, som alltså innebär att inte cykla på sin maximala belastning.

Kontakta oss

Vår personal

Eddie Lanza
Eddie LanzaVD
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-175 36 75
Epost: eddie@aroshalsoteam.se
Eleonor Neitzert
Eleonor NeitzertVerksamhetschef
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-467 37 13
Epost: eleonor@aroshalsoteam.se
Eva Högberg
Eva HögbergFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: eva@aroshalsoteam.se
Ingela Carlsson
Ingela CarlssonFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: ingela@aroshalsoteam.se
Helena Biro Anderssion
Helena Biro AnderssionFöretagsläkare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Eva Holmkvist
Eva HolmkvistArbetsterapeut
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Jenny Möller
Jenny MöllerHälsoutvecklare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: jenny@aroshalsoteam.se
Gunnar Ganse
Gunnar GanseLeg. psykolog / Leg. Psykoterapeuet
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se