Företagshälsovård

/Företagshälsovård
Företagshälsovård 2020-09-08T11:03:00+00:00

Välkommen till en nytänkande företagshälsovård med individen i fokus!

Varför oss?

Vår personal och våra samarbetspartners är välutbildade, kunniga och har en lång och gedigen yrkeserfarenhet. Vi har en helhetssyn som inkluderar både arbetsliv och fritid. Därigenom får vi en komplett bild för hälsobefrämjande åtgärder. Vi bygger vår företagshälsovård på: kvalitet, professionalism och effektivitet. Hos oss ska den anställde och företaget känna sig maximalt omhändertagna.  Vi är flexibla och skräddarsyr tjänsterna för Era specifika behov. Vårt främsta mål är att förhindra och /eller eliminera arbetsrelaterade orsaker till ohälsa hos både individ och organisation.

Naprapater

Vi är stans största och mest erfarna Naprapatteam. Vi hjälper dig att förhindra framtida besvär, behandla akut uppkomna besvär och rehabilitera långt gångna besvär. Alla smärtor och rörelsebegränsningar i muskler och leder kan vi behandla.

Läkare och Sjuksköterska

Utför hälsofrämjande åtgärder för företag mot de anställda, tex lagstadgade medicinska kontroller, medicinska provtagningar och undersökningar.

De genomför hälsokontroller som identifierar tidiga tecken på fysiska och psykiska besvär och sjukdomar samt ger en utvärdering av aktuell hälsostatus. Kontrollen innefattar bland annat EKG, Blod, Urin, Syn, Hörsel, Blodfetter, Lungor, Psyke.

Adekvata råd vid livsstilsfrågor:  Inom exempel Kost, Motion, Längd, Vikt, BMI, Bukomfång, Kolesterol, Socker, Blodtryck och Stress .

Läkaren ger vaccinationer och skriver intyg: Egen försäkring, Hälsointyg, Körkortsintyg, Livsmedelsintyg, Nyanställning.

KBT-terapeuter

Sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökar allra mest enligt försäkringskassan. Våra KBT-terapeuter hjälper till med:

KBT psykoterapi, Stresshantering, Mindfulness, Smärthantering, Tobaksavvänjning, Ångest, Mild depression, Fobier, Krishantering, Panikattack, Konflikthantering, Relation och Samlevnad.

Ergonomer

En ergonomiskt anpassad arbetsplats minskar risken för belastningsskador. Vi arbetar både med att ställa in arbetsplatser med ergonomiska verktyg och utbildning till personal hur de ska arbeta ergonomiskt som till exempel vid lyft .

Arbetsmiljöspecialist

Vår arbetsmiljöspecialist hjälper företaget med SAM (Systematiskt Arbetsmiljöarbete). SAM ska omfatta företagets fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Arbetsmiljöspecialisten vägleder hur SAM ska bedrivas och kan ta fram rutiner och policy för arbetet. Han undersöker och bedömer risker samt åtgärdar och följer upp fel och brister så att ohälsa och olycksfall i arbetet minimeras eller utesluts.

Kontakta oss

Vår personal

Eddie Lanza
Eddie LanzaVD
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-175 36 75
Epost: eddie@aroshalsoteam.se
Anders Knutsson
Anders KnutssonVerksamhetschef
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-860 12 61
Epost: anders@aroshalsoteam.se
Ingela Carlsson
Ingela CarlssonFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: ingela@aroshalsoteam.se
Helena Biro Anderssion
Helena Biro AnderssionFöretagsläkare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Jenny Möller
Jenny MöllerHälsoutvecklare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: jenny@aroshalsoteam.se