Frisk- & sjukanmälan

/Frisk- & sjukanmälan
Frisk- & sjukanmälan 2020-09-08T11:03:31+00:00

Aros Hälsoteam sköter all hantering kring ditt företags frisk- och sjukanmälan och VAB!

Företagets 5 stora vinster:

  • Minska sjukfrånvaron
  • Friskare personal
  • Underlätta administrationen
  • Snabba åtgärder
  • Få kontroll på frånvaron

Hur går det till?

Anmälan kan göras varje dag dygnet runt.
Den anställde ringer oss och gör sin frånvaroanmälan. Våra erfarna företagssköterskor kontaktar den anställde, gör en bedömning, ger medicinska råd och rekommendationer och föreslår ev åtgärder. Vid anmälan skickas sms och/eller mail till närmaste chef/ansvarig på företaget. Anmälan registreras i företagets och Aros Hälsoteams webbtjänst.

Om frånvaroorsaken är VAB ger sköterskan råd kring barnets symtom.

Under sjukdomsperioden blir den anställde, förutom dag 1, kontaktad av företagssköterskan den 3:e och 7:e frånvarodagen. På så vis kan den anställde få bästa möjliga råd för snabbt tillfrisknande och företaget får lättare veta när personen anses vara tillbaka i arbete.
Om sjukdomsperioden blir längre så kan också kontakt ske fram till dag 28.

Kombinera med företagshälsovård hos oss

Företaget får kontroll och stöd i hanteringen av frånvaron. Statistik och rapporter tas fram och ger företaget möjligheter att, tillsammans med Aros Hälsoteam, analysera, planera och prioritera rätt åtgärder. Detta ger Aros Hälsoteam en klar bild av frånvaroorsaker och vi kan då hjälpa till med riktade insatser där de behövs.

Gör din anmälan här

Kontakta oss om du är intresserad av frisk- och sjukanmälan för ditt företag

Eddie Lanza
Eddie LanzaVD
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-175 36 75
Epost: eddie@aroshalsoteam.se
Anders Knutsson
Anders KnutssonVerksamhetschef
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-860 12 61
Epost: anders@aroshalsoteam.se