Arbetsförmågebedömning

//Arbetsförmågebedömning
Arbetsförmågebedömning 2018-02-07T14:15:56+00:00

Arbetsförmågebedömning

Vid en arbetsförmågebedömning bedöms en anställds arbetsförmåga. Detta utförs hos de som har en förändrad eller nedsatt förmåga pga skada eller sjukdom. Bedömningen innefattar arbetsförmågan med hänsyn till fysiska, psykiska och psykosociala funktioner. Olika professioner samverkar och sammanställer en rapport av resultaten som sedan återkopplas till den anställde och arbetsgivaren. I rapporten finns förslag på åtgärder utefter de aktuella besvären, svårigheterna, möjligheterna och förmågorna hos den anställde. Arbetsgivaren kan därefter fatta beslut om mest lämpliga åtgärder.

Kontakta oss

Vår personal

Eddie Lanza
Eddie LanzaVD
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-175 36 75
Epost: eddie@aroshalsoteam.se
Eleonor Neitzert
Eleonor NeitzertVerksamhetschef
Telefon: 021-448 48 48
Mobil: 070-467 37 13
Epost: eleonor@aroshalsoteam.se
Eva Högberg
Eva HögbergFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: eva@aroshalsoteam.se
Ingela Carlsson
Ingela CarlssonFöretagssköterska
Telefon: 021-448 48 48
Epost: ingela@aroshalsoteam.se
Helena Biro Anderssion
Helena Biro AnderssionFöretagsläkare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Eva Holmkvist
Eva HolmkvistArbetsterapeut
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se
Jenny Möller
Jenny MöllerHälsoutvecklare
Telefon: 021-448 48 48
Epost: jenny@aroshalsoteam.se
Gunnar Ganse
Gunnar GanseLeg. psykolog / Leg. Psykoterapeuet
Telefon: 021-448 48 48
Epost: info@aroshalsoteam.se